listopada 16, 2018 0

Syndrom DDA- na czym polega i czy łatwo z nim ŻYĆ?syndrom dda cechy rodzaje

Co to jest syndrom DDA?

Syndrom ten to zespół cech towarzyszących dorastaniu w rodzinie z problemem alkoholowym. Prawdopodobnie każdy z czytelników zdaje sobie sprawę, że alkoholizm to choroba, którą trzeba leczyć. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że alkoholizm jest jednym z psychicznych zaburzeń dotykających całą rodzinę. Jego skutki "zarażają" wszystkich domowników. Efekt działania choroby jest dokładnie taki sam jak w przypadku grypy - z tym, że dłużej trwa potencjalne przeniesienie choroby lub jej skutków na współmieszkańcow.

Syndrom DDA dotyczy dorosłych dzieci alkoholików, ale dokładnie w takiej samej sytuacji jest żona, siostra czy ojciec - wówczas określa się go jako "współuzależnienie". Co ciekawe, aby zostać posiadaczem syndromu DDA wcale nie trzeba pić! Życie w jednym domu z alkoholikiem wystarczy, abyśmy przejęli cechy uzależnionego. Po pewnym czasie stajemy się niepijącymi alkoholikami. Czy tego chcemy, czy nie.

co to jest syndrom dda


Czy syndrom DDA jest groźny?


Tak i mam nadzieję, że ten cytat pokaże Wam, jak bardzo. Prawdopodobieństwo zachorowania na alkoholizm zwiększa się czterokrotnie u dorosłych dzieci alkoholików. Co ciekawe syndrom dotyka również kolejnych pokoleń - zwiększając ryzyko wystąpienia alkoholizmu trzykrotnie nawet u wnuków. Większe jest też prawdopodobieństwo związania się z osobą cierpiącą na alkoholizm, a także wystąpienia innych zaburzeń destrukcyjnych np. uzależnienia od hazardu czy autodestrukcji.

Biorąc pod uwagę fakt, że blisko 12% Polaków nadużywa alkoholu i niemal każdy z nich posiada rodzinę, którą może współuzależnić - sytuacja jest bardzo poważna. Dysfunkcje się powielają i dopóki krąg nie zostanie przerwany - ilość osób uzależnionych i współuzależnionych będzie tylko rosła. Dlatego tak ważne jest , aby leczeniem alkoholizmu otaczać nie tylko samego uzależnionego, ale również osoby dotknięte współuzależnieniem.
objawy syndromu dda

Jak się objawia syndrom DDA?

Syndrom DDA jest ściśle związany z chorobą alkoholową członka rodziny - w podobny też sposób więc się objawia. Dużo zależy od stopnia zaawansowania choroby w rodzinie. Im więcej osób uzależnionych i wyższy stopień uzależnienia tym syndrom będzie wyraźniejszy. Ale nie jest to reguła. Osoby bardzo wrażliwe i podatne na wpływy mogą "zachorować" dużo szybciej.

Objawy / cechy DDA :

  • niska samoocena 
  • problemy z wyrażaniem i okazywaniem uczuć, emocji i potrzeb
  • poczucie winy, krzywdy i osamotnienia
  • silny lęk przed bliskością i odrzuceniem
  • nieumiejętność kontroli emocji i zapanowania nad gniewem
  • nieufność, skrytość, brak zaufaniarole dziecka syndrom dda


Role dziecka w rodzinie dotkniętej alkoholizmem :

  • Bohater - to dziecko przejmujące w rodzinie rolę dorosłego. Odpowiedzialne, dzielne, opiekuńcze. Robi wszystko, żeby dom wyglądał jak najbardziej "normalnie", broni młodszego rodzeństwa w sytuacjach kryzysowych i stara się być jak najbardziej samowystarczalny. Najczęściej to najstarsze dziecko w rodzinie. 
  • Kozioł ofiarny - czyli tzw. czarna owca. Przysparza dużo problemów, wyładowując w ten sposób wewnętrzny gniew. Jest nieodpowiedzialny, często kiepsko się uczy, szybko sięga po używki i wpada w tzw. " złe towarzystwo".Zrzuca się na niego wszystkie problemy występujące w rodzinie, a w problemach z nim związanych doszukuje się powodów do picia.
  • Indywidualista - czyli tzw. dziecko we mgle. Stara się być "niewidzialne" dla całego swojego otoczenia. Nie rzuca się w oczy w szkole, unika kontaktów z bliską rodziną. Nie sprawia żadnych kłopotów i w ogóle stara się niczego nie chcieć. Nieśmiały, lękliwy, wycofany.
  • Maskotka - to dziecko, które śmiechem i żartami próbuje rozładować panujący w rodzinie stres. Jest niedojrzałe emocjonalnie, nadpobudliwe i stara się skupić na sobie całą uwagę otoczenia. W rodzinie pełni rolę pocieszyciela, wesołego klauna, który w razie potrzeby uspokoi sytuację. 
Co ciekawe role te mogą się łączyć i wielokrotnie zmieniać. Dzieci zmieniają maski zupełnie jak w powieści Gombrowicza. Gdy z domu odchodzi "bohater" ktoś porzuca swoją rolę i zastępuje brakujące ogniwo. Przykład ten pokazuje jak silny jest związek osobowości dziecka z potrzebami rodziny współuzależnionej. Dziecko musi wyzbyć się cech niepożądanych, a nabyć te, które są w rodzinie najpotrzebniejsze. objawy cechy syndomu dda

Terapia DDA / Czy każdy jej potrzebuje? 

Na szczęśnie nie. Zdarzają się osoby, które mimo dorastania w rodzinie alkoholowej nie mają cech syndromu. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele od postawy niepijącego rodzica, poprzez wsparcie psychiczne osób z zewnątrz aż do bardzo silnej, nieugiętej osobowości.
Niestety syndrom dotyka większość dzieci co powoduje, że dysfunkcyjnych dorosłych jest coraz więcej. Warto sięgnąć po pomoc i wsparcie chodźby po to, by przerwać zaklęty krąg. Nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla męża i dzieci. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz